Vilkår for bruk

Velkommen til www.trex.com ( tommerNettsted tommer), et nettsted som administreres og vedlikeholdes av Trex Company, Inc. ( tommerTrex tommer). Hvis du besøker nettstedet, godtar du vilkårene og betingelsene som er angitt her ( tommerVilkår for bruk tommer). Disse bruksvilkårene styrer din bruk av nettstedet.

Trex forbeholder seg retten til å endre bruksvilkårene når som helst uten å gi deg forhåndsvarsel. Din bruk av nettstedet etter en slik endring utgjør ditt samtykke til å følge og være bundet av vilkårene for bruk som endret.

1. BRUK AV NETTSTEDET

Du kan bruke nettstedet, inkludert informasjon, skrifter, bilder og/eller andre data du opplever på nettstedet, referert til som «innhold», kun for ikke-kommersielle, personlige formål og/eller for å lære om Trex-produkter. Når du bruker nettstedet, kan du ikke: (a) legge ut eller overføre ulovlig, truende, fornærmende, injurierende, ærekrenkende, uanstendig, pornografisk, vanhellig eller på annen måte støtende informasjon av noe slag, inkludert uten begrensning, enhver overføring som utgjør eller oppmuntrer til atferd som ville utgjøre en kriminell handling, gi opphav til sivilrettslig ansvar, eller på annen måte bryter med lokale, tilstand, nasjonal eller internasjonal lov, inkludert, uten begrensning, USAs eksportkontrollover og føderale og statlige antitrustlover; (b) legge ut eller overføre informasjon eller programvare som inneholder et virus, skadelig programvare eller annen skadelig komponent; eller (c) post, publisere, overføre, reprodusere, distribuere, eller på noen måte utnytte informasjon, produkt eller annet materiale innhentet gjennom nettstedet for kommersielle formål (annet enn det som uttrykkelig er tillatt av Trex eller leverandøren av slik informasjon, produkt eller annet materiale). Du kan ikke bruke, modifisere, kopiere, distribuere, overføre eller utlede annet arbeid fra noe innhold som er innhentet fra nettstedet, med mindre det er uttrykkelig tillatt i disse bruksvilkårene. I tillegg overføres ingen rettighet, tittel eller interesse i noe innhold til deg som følge av bruk av nettstedet.

2. RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN

Trex respekterer personvernet ditt. Vilkårene i Trex' retningslinjer for personvern er angitt på  https://www.trex.com/footer/privacy-policy/, og er innlemmet her.

3. KOPILYS

Nettstedet og innholdet er beskyttet av amerikanske og/eller utenlandske lover om opphavsrett, og tilhører Trex eller dets partnere, tilknyttede selskaper, bidragsytere eller tredjeparter. Opphavsrett knyttet til spesifikt innhold eies av Trex og/eller andre opphavsrettseiere som har autorisert deres bruk på nettstedet. Du kan laste ned og skrive ut innhold på nytt kun for ikke-kommersiell, ikke-offentlig, personlig bruk, og må beholde alle merknader om opphavsrett og andre eiendomsrettigheter knyttet til det nedlastede materialet.

4. VAREMERKER

Det er forbudt å bruke noen av varemerkene eller logoene som vises på nettstedet uten tillatelse fra varemerkeeieren, med mindre det er tillatt i henhold til gjeldende lov.

5. LENKER TIL TREDJEPARTS NETTSTEDER

Når du klikker på en tredjeparts hyperlenkeknapp på nettstedet, forlater du nettstedet, og Trex er ikke ansvarlig for innholdet på noe hyperkoblet nettsted. Trex-autoriserte forhandlere, distributører eller entreprenører eies og drives uavhengig, og er verken tilknyttet eller agenter eller representanter for Trex . Trex kontrollerer ikke innholdet som legges ut av sine forhandlere, distributører eller kontraktører, og garanterer derfor ikke nøyaktigheten, integriteten eller kvaliteten til slikt innhold, og gir ingen garantier for, og påtar seg ingen forpliktelser eller ansvar for, ytelsen, handlingene eller utelatelsene til slike tredjeparter.

6. BRUKERKONDUKT

Du samtykker i å bruke nettstedet kun for lovlige formål. Du samtykker i å ikke gjøre noe som kan kompromittere sikkerheten til nettstedet, gjøre nettstedet utilgjengelig for andre eller på annen måte forårsake skade på nettstedet eller innholdet. Du samtykker også i å ikke bruke nettstedet på noen måte som kan forstyrre rettighetene til andre brukere eller tredjeparter.

7. BRUKERTILPASSET INFORMASJON

Hvis du oppgir eller legger ut noen tommerpersonopplysninger tommer på nettstedet, garanterer du overfor Trex at du har juridisk rett til å legge ut slikt materiale og at det ikke bryter noen lov eller rettighetene til noen person eller enhet. For all informasjon du sender, legger ut eller sender til nettstedet, gir du herved Trex en ubegrenset, royalty-fri, ugjenkallelig lisens til å bruke den samme.

8. PRODUKTDISPLAY/FARGE

Nettstedet forsøker å vise produktbilder som vises så nøyaktig som mulig. Vi kan imidlertid ikke garantere at fargen du ser identisk samsvarer med produktfargen fordi visningen av fargen avhenger delvis av dataskjermen du bruker.

9. ANSVARSFRASKRIVELSE OG BEGRENSNING AV GARANTI

DU UTTRYKKELIG FORSTÅR OG SAMTYKKER I AT NETTSTEDET ER GITT PÅ EN tommerSOM DET ER tommer OG tommerSOM TILGJENGELIG tommer BASIS. TREX FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG ALLE GARANTIER AV NOE SLAG, ENTEN UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG UKRENKELIGHET. TREX GARANTERER ELLER REPRESENTERER IKKE AT: (A) NOE MATERIALE, RESULTATER, OG/ELLER DATA SOM ER LASTET NED ELLER PÅ ANNEN MÅTE BRUKT ELLER INNHENTET GJENNOM NETTSTEDET ELLER ANDRE HYPERKOBLEDE NETTSTEDER, VIL VÆRE NØYAKTIGE ELLER PÅLITELIGE; (B) KVALITETEN PÅ ALLE PRODUKTER, TJENESTER, INFORMASJON, ELLER ANNET MATERIALE KJØPT ELLER INNHENTET AV DEG GJENNOM NETTSTEDET ELLER ANNET HYPERKOBLET NETTSTED VIL OPPFYLLE DINE FORVENTNINGER; (C) AT NOEN FEIL, FEILINFORMASJON ELLER PROGRAMMERINGSDEFEKTER PÅ NETTSTEDET VIL BLI KORRIGERT; ELLER (D) AT ENHVER TILGANG TIL NETTSTEDET ELLER INFORMASJON ELLER ANNET MATERIALE SOM ER TILGJENGELIG PÅ NETTSTEDET, ER FRI FOR VIRUS, SKADELIG PROGRAMVARE ELLER ANDRE SKADELIGE ELEMENTER. TREX PÅTAR SEG INTET ANSVAR FOR AKTUALITET, SLETTING, FEILLEVERING ELLER MANGLENDE LAGRING AV BRUKERKOMMUNIKASJON ELLER PERSONALISERINGSINNSTILLINGER.

10. INDEMNIFISERING

Du forstår og samtykker i at du er personlig ansvarlig for din atferd på nettstedet. Du samtykker i å holde skadesløs, forsvare og holde Trex skadesløs , tilknyttede selskaper, forretningspartnere, lisensgivere, ansatte, agenter, og eventuelle tredjeparts informasjonsleverandører fra og mot alle krav, tap, utgifter, skader og kostnader (inkludert men ikke begrenset til, direkte, tilfeldig, følgeskader, eksemplariske og indirekte skader), og rimelige advokatsalærer, som følge av eller som følge av din bruk, misbruk, eller manglende evne til å bruke nettstedet eller innholdet, eller noen brudd av deg på disse bruksvilkårene.

11. TEKSTMELDINGER

Gå til  https://www.trex.com/footer/privacy-policy/ for å se Trex' retningslinjer for personvern. Tekst «BLI MED» til 24860 for å melde deg på for å motta tekst, SMS eller andre lignende tekstbaserte meldinger og varsler på mobilenheten din angående kampanjer, tilbud, tilbud og annen informasjon relatert til Trex-produkter («kommersielle tekster»). Du kan når som helst sende tekstmeldingen tommerSTOP tommer til 24860 for å velge bort å motta reklamemeldinger fra Trex . Vi tar personvernet ditt på alvor. Etter at du har sendt tekstmeldingen tommerSTOPP tommer til 24860, vil du motta en endelig melding fra Trex med det ene formål å bekrefte til deg at Trex har mottatt din forespørsel om avmelding og ikke vil sende deg flere kommersielle tekstmeldinger. For ytterligere informasjon, skriv «HELP» til 24860 eller kontakt (800) 289-8739 (800-BUY-TREX). Meldings- og datapriser kan gjelde. Meldingsfrekvensen kan variere, opptil 4msgs/mo. Ved å melde deg på samtykker du i å motta kommersielle tekster fra Trex gjennom bruken av et automatisk telefonoppringingssystem. Ditt samtykke til å motta kommersielle tekster er ikke nødvendig som en betingelse for å kjøpe eller motta varer eller tjenester. Ved å velge å motta reklamemeldinger bekrefter du at du er over 13 år. Støttede transportører er: AT&T, Sprint, T-Mobile®, Verizon trådløs, Øk, Cricket, MetroPCS, U.S. Cellular, Virgin Mobile, Trådløs ACS, Appalachian trådløs, Bluegrass Cellular, Carolina West trådløs, Cellcom, C-Spire Wireless (tidligere Cellsouth) Cellular One av East Central Illinois Cincinnati Bell trådløs, Kryss (dba Sprocket), Duet IP, Element mobil, EpicTouch, GCI-kommunikasjon, Den gylne stat, Hawkeye (Chat Mobility) Hawkeye (NW Missouri Cellular) Illinois Valley Cellular Immix (Keystone Wireless / PC Management), Innlands cellulær, iWireless, Mobi PCS (Coral Wireless LLC), Mosaikk, MTPCS / Cellular One (cellenasjon), Nex-Tech trådløs, nTelos, Panhandle telekommunikasjon, Personer trådløst, Pioneer, Plateau, Revol trådløs, Rina - Custer, Rina - Hele Vesten, Restauranter i nærheten av Cambridge Telecom Coop Rina - Eagle Valley Comm, Rina - Bønder gjensidig telefon Co, Rina – Nucla Nutria Telephone Co, Rina - Sølvstjerne, Rina - South Central Comm, Rina - Syringa, Rina - UBET, Rina - Manti, Sør-Kaan / CellularOne av NEPA, Tommelcelle, Trådløs tilkobling, United, Viaero trådløs, West Central trådløs, Leaco, Nemont/Sagebrush. T-Mobile er ikke ansvarlig for forsinkede eller ikke leverte meldinger.

12. GJELDENDE LOV

Disse bruksvilkårene mellom deg og Trex skal styres av lovene i Commonwealth of Virginia uten hensyn til konflikt mellom lovbestemmelser. Du og Trex samtykker i å underkaste deg den eneste og eksklusive personlige jurisdiksjonen til de føderale og statlige domstolene i Commonwealth of Virginia for enhver tvist som oppstår fra, eller er relatert til, disse bruksvilkårene. Unnlatelse av Trex å utøve eller håndheve noen rettighet eller bestemmelse i disse bruksvilkårene skal ikke utgjøre en fraskrivelse av slik rettighet eller bestemmelse. Trex gir ingen garantier om at materialer på nettstedet er passende eller tilgjengelige for bruk utenfor USA, og tilgang til dem fra territorier der innholdet er ulovlig er forbudt. Brukertilgang til nettstedet styres av alle gjeldende føderale, statlige og lokale lover.

(IKKE ALLE PRODUKTER ER TILGJENGELIGE I ALLE LAND.)