Miljøpolitikk

Hos Trex Company, Inc. har vi privilegiet og ansvaret for å beskytte miljøet for fremtidige generasjoner ved primært å bruke resirkulerte og gjenvunnede råmaterialer, og ved å bruke de mest miljøvennlige produksjonsprosessene i landet, gjenvinne fabrikkavfall og eliminere bruken av skadelige kjemikalier. Vår lavkarbonproduksjonsprosess reduserer vår eksponering for potensielle kostnader og risikoer knyttet til karbonprising eller regulatoriske tak, samtidig som den gir en lavkarbonmulighet som bidrar til å beskytte miljøet. Trex Companys styre, ledelse og ansatte er forpliktet til å drive virksomheten vår på en etisk og sosialt ansvarlig måte med full respekt for miljøet.

GRUNNLAGET FOR VÅR FORPLIKTELSE ER:
  • Bruken av resirkulerte og gjenvunnede råmaterialer i produksjonsprosessen vår, som i seg selv er et avfallshåndteringsprogram og resirkulering av emballasjematerialer.
  • Forebygging av forurensning ved å opprettholde miljøstyring som en kjerneverdi.
  • Ledelse for miljøprestasjoner gjennom ledelseseksempel, medarbeiderengasjement og ansattes empowerment.
  • Utvikle og utnytte miljøvennlige, sikre og effektive produksjonsmetoder.
  • Identifisere og overholde alle juridiske og lovbestemte miljøkrav.
  • Gjenbruk av internt produsert avfall i produksjonsprosessen.
  • Kontinuerlig forbedring ved å analysere og reagere på viktige ytelsesindikatorer.
  • Styring av energiforbruk og forbedringer av driftseffektivitet, som deltakelse i EnerNoc-lastdeling, bevegelsessensorer på lagerlys, bruk av LED og andre energisparende lys og utstyr med variabel hastighet.

Vi kommuniserer vår miljøpolicy til alle ansatte, entreprenører og leverandører for å sikre at de er klar over vår forpliktelse til miljøet.

(IKKE ALLE PRODUKTER ER TILGJENGELIGE I ALLE LAND.)