VEILEDNING TIL VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

Vedlikehold og rengjøring

Hold skjønnheten ved like – Alle utvendige bygningsmaterialer trenger rengjøring. Vi anbefaler en grunnleggende rengjøring med en kompositterrasserens eller en kombinasjon av såpe, varmt vann og en myk børste. Den beste tiden å rense på er like etter montering, og etterfølgende hvert halvår (med tanke på været passer det vanligvis best om våren eller høsten). Dette vil bidra til å bevare skjønnheten i Trex-uteområdet.

Det berørte området skal skylles av med en hageslange for å fjerne rusk fra overflaten. Bruk varmt såpevann og en myk børste til å fjerne skitt og rusk fra innpregningen.

Slagsnor med lang varighet kan misfarge overflaten. Bruk bare Irwin Strait-Line®* Dust-Off Marking Chalk (lilla), som du får påwww.Irwin.com.

Fjern alt rusk fra terrassen ved hjelp av en slange eller kost. Når terrasseoverflaten er tørr, har du «terrasseglansmiddel» ** på terrassen i henhold til produsentens instruksjoner. Terrasseglansmiddel inneholder oksalsyre, som vil fjerne tanniner.

En plastspade kan brukes til å fjerne snø fra terrassen. Bruk kalsiumklorid eller bergsalt til å smelte snø og is fra terrasseoverflaten.

Alt matsøl bør fjernes så hurtig som mulig. Overflaten må rengjøres innen sju dager for å beholde flekkgarantien. Fjern disse ved å skylle av med en hageslange og bruke varmt såpevann og en myk børste til å fjerne søl fra innpregningen.

Hvis rusk, for eksempel pollen og skitt, får lov til å bli igjen på terrasseoverflaten, kan mugg spise opp biofilmen. Du bør bruke en slange og varmt såpevann med en myk børste til å fjerne maten og muggen.

Du kan bruke en høytrykksspyler opp til 3100 psi*****som har viftetilbehør/-funksjon og såpedispenser til å fjerne skitt, betongstøv eller andre typer byggrusk. Spray terrassen med såpe, og fortsett ved å forsiktig skrubbe alle terrassebordene med en myk børste. Spray/skyll hvert enkelt terrassebord med viftespissen opp til 8" fra terrasseoverflaten. SKYLL GRUNDIG. Hvis skittent vann fra rengjøringen ligger igjen og får tørke, vil dette føre til at et belegg legger seg på terrasseoverflaten.

ALDRI bruk aceton eller andre løsemidler på Trex Transcend- og Contour-rekkverk for å opprettholde skjønnheten i overflaten. Dersom du støter på problemer med fargeoverføring (fra feste av avstandsstykke til stolpe), kan du bruke Mr. Clean® Magic Eraser® Original*** eller Magic Eraser® Extra Power til å fjerne dette. Dersom du får små riper, merker eller slitasje i overflaten, kan du bruke Dupli-Color Scratch Seal Clear Sealer Pen.****

* Strait-Line er et registrert varemerke for Irwin Industrial Tool Company.

** Bruk av produkter som inneholder blekemiddel eller syre vil lysne overflaten av Trex. Bruk først på et lite synlig område for å se om du liker effekten. Hverken av produktene vil påvirke den strukturelle integriteten til Trex.

*** Magic Eraser er et registrert varemerke for The Procter and Gamble Company.

**** Scratch Seal Clear Sealer Pen er et registrert varemerke for Dupli-Color Products Company.

***** Bruk av høyttrykkspyler større enn 3100 psi kan skade terrassebordene og gjøre garantien ugyldig.