Nedenfor skisseres hvilke steg som er involvert i innsending av krav. Når du er klar til å sette i gang, klikker du på knappen nedenfor «Start et krav».


Kravprosess


Våre kunder er svært viktige for oss. Vi er svært stolte av vårt merkenavn og bestreber oss på å oppfylle våre kunders forventninger.

 • Første gjennomgang: Kravet ditt vil bli gjennomgått med henblikk på rett dokumentasjon og vil bli tildelt en skaderepresentant.
 • Inspeksjon: Hvis en inspeksjon er nødvendig for å innhente mer informasjon for kravet ditt, vil inspeksjonsselskapet kontakte deg for en avtale.
 • Fastsettingsprosessen: Skaderepresentanten vil gjennomgå all dokumentasjon for de spørsmålene som dekkes av garantien. Du vil bli kontaktet av Trex om beslutningen for kravet ditt.
 • Krav ferdigbehandlet: Et brev om kravbeslutningen vil bli sendt så snart evalueringsprosessen er fullført. Hvis kravet ditt godkjennes, vil du få en melding med ytterligere informasjon.
 • Erstatningskrav lukket: Kravet er ferdigbehandlet og lukket.Sjekkliste for krav


Nedenfor vil du finne en liste over alt du vil trenge for å sende inn et krav. Så snart du har alt som trengs, kan du klikke på knappen nedenfor for å starte kravet ditt. Vi vil godta lesbare fotoer av dokumenter, inkludert slike som er tatt med mobile apparater så som smarttelefon og nettbrett.

 • Does Your Claim Involve Lighting? Yes Nei
 • Bevis for kjøp (kun 1 kreves)
 • - Fotografi med Trex produktidentifikasjon i form av partikode eller endemerke

  - Faktura fra forhandler eller detaljhandler; eller

  - Kontraktørens faktura som viser Trex-produktet oppført

 • Fotoer
 • - Minimum 3 fotoer som viser tilstanden til aktuelle

  - Panoramafoto av hele terrassen

 • Dato for installering
 • Kontraktørinformasjon (hvis aktuelt)
 • Bevis på eierskap til fast eiendom (kun 1 kreves)
 • - Kopi av en regning for eiendomsskatt for inneværende år

  - Kopi av skjøtet

  - Kopi av skjøte eller båndleggingsdokument

  - Kopi av en pantsettelseserklæring; eller

  - Kopi av en betalingskupong for pantelån for kommende måned

 • Partikode hvis tilgjengelig; kan finnes nederst eller i sidekanten av tavlen