Vanlige spørsmål

Generelt

Hvorfor er Trex®-produkter for utendørstilværelsen, bedre enn tre? Til toppen

Trex-produkter tilbyr overlegen holdbarhet og ytelse som du ikke kan få fra tre. Trex-terrasser motstår termitter, hverken råtner, deformeres eller fliser opp, og trenger aldri beising eller maling. Dessuten er Trex-terrasser laget av 95 % resirkulert materiale, noe som gjør det til et miljøvennlig alternativ som du kan bruke med god samvittighet.

Ettersom Trex er laget av resirkulerte materialer, hvorfor er det da dyrere enn tre? Til toppen

Selv om de fleste av råvarene som brukes til å lage Trex er resirkulert, blir disse råvarene nøye behandlet for å sikre høyest kvalitet og ytelse. Sluttresultatet er en terrasse som har bedre ytelse enn tre, noe som senker kostnadene over tid gjennom mindre vedlikehold. Du kan lese mer om dette på siden Alltid grønn.

Hvilken livstidsverdi har Trex? Til toppen

Med en trykkbehandlet treterrasse baller vedlikeholdskostnadene på seg over tid. Selv om Trex i utgangspunktet koster mer, vil du aldri måtte pusse, beise eller male Trex-terrassen. Over terrassen vil disse reduserte vedlikeholdskostnadene utgjøre en høyere verdi enn tre – for ikke å nevne verdien av all tiden du kommer til å tilbringe med å kose deg på terrassen i stedet for å jobbe med den.

Hva er forskjellen mellom kompositterrasser av den gamle typen og nyere kompositterrasser med høy ytelse? Til toppen

Det er viktig å forstå forskjellene mellom Trex-terrasser av den gamle typen og de nye Trex-terrassene med høy ytelse for å forstå hva du kan forvente fra ulike typer terrasse. Begge produktene har én fordel til felles. Begge er laget av 95 % resirkulerte materialer. Ellers er de ulik på alle andre måter.

Trex av den gamle typen
Kompositterrasser av den gamle typen (Trex Origins®, Trex Accents®, Trex Profiles®, Trex Brasilia® og Trex Contours®) ble et gjennombrudd med lite vedlikehold og god holdbarhet. Mens terrasser i tre alltid vil flise opp, deformeres og råtne, og krever betydelig vedlikehold, måtte Trex-terrasser av den gamle typen aldri beises. De ville heller ikke råtne, bli deformert eller forvrengt slik som tre. Regelmessig rengjøring med kompositterrasse-rens var langt enklere enn all den slitsomme pussingen med sandpapir og beisingen som må til for å vedlikeholde en treterrasse. Ettersom denne produktgruppen utviklet seg, ble denne gamle typen kompositterrasser tilbudt i flere farger og kornmønstre som gir et mer naturlig utseende. Alle eldre tre-plast-komposittprodukter – enten fra Trex eller andre konkurrenter, var frie for flekker, riper eller mugg, og de visnet noe i farge som en naturlig følge av vær og vind. Som løsning på disse problemene introduserte Trex i 2010 en ny type terrasse med høy ytelse. Per 2014 produserer ikke Trex lenger noen kompositterrasser av den gamle typen.

Neste generasjons Trex-terrasse med høy ytelse
Neste generasjons Trex-terrassebord (Trex Transcend® og Trex Enhance®) er dekket med en robust film som beskytter komposittbordene mot vær og vind, og gjør dem motstandsdyktige mot falming, flekker, riper og mugg. I tillegg til forbedret ytelse, gir skjellteknologien også:

  • Enklere vedlikehold: krever kun sporadisk rengjøring med såpe og vann eller høytrykkspyler.
  • Forbedret utseende: rikere, langvarige fargepaletter og naturlige tremønstre.
  • Trinnvis garantibeskyttelse: en 25-års begrenset garanti mot falming og flekker for bolig

Kan jeg få tilsendt produktprøver? Til toppen

Du kan få Trex-prøver hos din lokale forhandler.

Terrasse og rekkverk

Hvilke materialer brukes i produksjonen av Trex®-terrasser? Til toppen

Trex-terrassen er laget av 95 % resirkulert materiale, herunder gjenvunnet tre og sagflis samt resirkulert plast fra mange vanlige husholdningsartikler, som for eksempel plastemballasjen på tørkepapir og toalettpapir, tørrensposer, avisposer, dagligvareposer og handleposer. Trex gjenvinner mer enn 400 millioner pund av plast og treskrap, og holder dette ute av søppelfyllinger. Det gjør Trex til en av de største gjenvinnerne av plastfilm i USA. Faktisk inneholder en gjennomsnittlig Trex-kompositterrasse på 500 kvadratfot, 140 000 resirkulerte plastposer.

Vil Trex-produkter endre farge eller falme som følge av vær og vind? Til toppen

Neste generasjons kompositterrasser med høy ytelse som Trex Transcend® og Trex Enhance®, har en beskyttende skjellteknologi som gir overlegen motstand mot falming og flekker.

Does Trex decking get hot on a sunny day? Til toppen

Like many other outdoor surfaces, such as concrete, asphalt, beach sand, wood decking, other brands of composite decking, etc., Trex decking can get hot due to weather and sun exposure. On such days, care needs to be taken to make sure skin does not have extended contact with the surface of the deck, especially with young children and those with special needs. Please note also that the darker the color, the hotter the deck will feel. For hotter climates, consumers should consider choosing a lighter color.

Hvor mye koster Trex-terrasse og -rekkverk? Til toppen

Som med mange ting i livet får du det du betaler for. I utgangspunktet koster Trex-terrasser og rekkverk mer per bord enn terrasse og rekkverk i tre. Til motsetning vil det du tjener over tid i reduserte vedlikeholdskostnader og økt fritid, utgjøre en vesentlig verdi. Du vil til og med ofte se at Trex-terrasser nevnes med navn i boligannonser som en indikator på kvalitet og verdi som huseiere og eiendomsmeglere fremhever ved salg av bolig. Selvfølgelig er den virkelige verdien det at du liker å tilbringe tid utendørs på Trex-terrassen.

Er Trex egnet for bruk i kommersielle sammenhenger? Til toppen

Bredden i Trex-produktutvalget betyr at det finnes produkter som passer til nesten alle boliger og kommersielle sammenhenger. Trex-terrasser blir ofte brukt i kommersielle og offentlige prosjekter i hele USA og rundt om i verden: alt fra en trappeavsats på Mt. Rushmore og et feriested i Dubai, til en brygge i Philadelphia og strandpromenaden på New Jersey-kysten, som erstattet den som ble ødelagt av orkanen Sandy.

Hvor mye veier en Trex-terrasse? Til toppen

Trex-bord er 50–70 % tyngre enn sammenlignbare deler i tre.

Er Trex i samsvar med forskrifter? Til toppen

Alle Trex-produkter – når de er riktig montert for godkjente bruksområder – er enten i samsvar med forskrifter, eller de er underlagt pågående undersøkelser av forskriftssamsvar for 2009 International Residential Code (IRC) og/eller 2009 International Building Code (IBC). Se lokal avdeling for byggeforskrifter for rettslige krav.

Er Trex en grunnstruktur? Til toppen

Trex-produkter i tre-plastkompositt er ikke grunnstruktur, og skal bare brukes til tiltenkt designformål som gangflater og rekkverkssystemer.

Kan riller skjæres inn i siden av et Trex-terrassebord? Til toppen

Ja, riller kan skjæres inn i siden av Trex-terrassen ved hjelp av vår Trex notfres for å kunne ta imot våre anbefalte skjulte fester – et system som gjør at terrassen kan monteres uten synlige skruehoder på gangflaten. Trex-terrassen fås også i mer praktiske profiler med riller ferdig innskåret, klar til å montere med vår Trex Hideaway® skjulte festesystem.

Kan man parallellkutte Trex-terrassebord? Til toppen

Trex-produkter bør ikke parallellkuttes for å redusere tykkelsen, men de kan kuttes for å redusere bredden. Så lenge terrassebordet fortsatt kan installeres iht. installasjonsinstruksjonene, vil garantien være gyldig. Vær forsiktig når du fester parallellkuttede bord, da det kan være nødvendig å bore på forhånd.

Kan Trex-terrassebord limes? Til toppen

Lim kan ikke brukes som primært festemiddel. Når du bruker Trex-dekkbord, kan lim brukes som sekundært festemiddel – du finner mer informasjon i instruksjonene for dekkbord i installasjonsveiledningen.

Kan Trex plasseres over en fast overflate? Til toppen

Trex kan bare monteres over en fast overflate når du bruker et sovende system; se retningslinjene for sovende system i installasjonsveiledningen.

Kan jeg male eller beise Trex-terrassebord? Til toppen

Det urokkelig skjellet til vårt terrassemateriale med høy ytelse – Trex Transcend og Trex Enhance – betyr at det aldri må males eller beises. Den rike fargen og den beskyttende overflaten er bygget rett inn i skjellet og garanteres fri for råte, sprekker, flis og insektskader i 25 år.

Hva er forskjellen mellom terrassebordene Trex Transcend Tropical og resten av Transcend-produktlinjen? Til toppen

Det kjente mønsteret av Trex Tropical-bord oppnås gjennom en patentert prosess som gir et vakkert, unikt, organisk utseende på hvert Tropical-bord vi produserer. Denne subtile fargevariasjonen gir utseendet til luksuriøse tropiske treslag, som ipê-terrasser, men uten miljøbelastningen som følger av å hogge ned truede tresorter.

Kan jeg bruke et ikke-anbefalt feste til å montere Trex-terrassen? Til toppen

Trex godkjenner ikke bruken av ikke-anbefalte fester. Hvis det oppstår en tilstand som skyldes bruk av et feste som ikke er anbefalt, vil slike forhold ikke dekkes under den begrensede garantien fra Trex. Du finner mer informasjon i Installasjonsveiledningen.

Vedlikehold og rengjøring

Kan Trex-terrassen pusses med sandpapir eller vaskes med høyttrykkspyler? Til toppen

Trex må aldri pusses med sandpapir. Pussing med sandpapir vil endre utseendet og de beskyttende egenskapene til Trex-materialet, og vil gi brudd på garantien med hensyn til enhver tilstand forårsaket av pussing med sandpapir.

For kompositterrasser av den gamle typen (Trex Accents, Trex Origins, Trex Brasilia, Trexprofiler eller Trex Contours) anbefaler ikke Trex bruk av høyttrykkspyler. Bruk av høyttrykkspyler vil skade terrasseoverflaten og vil gjøre garantien ugyldig med hensyn til enhver tilstand forårsaket av høyttrykkspyling.

Trex-terrasse med høy ytelse (Trex Transcend og Trex Enhance) kan vaskes med høyttrykkspyler. Bruk bare en viftespiss og en høyttrykkspyler på maks. 3100 psi til å fjerne skitt og rusk. Viftespissen bør ikke være nærmere enn 8 tommer (20,4 cm) vekk fra det beskyttende skjellet under bruk.

Er Trex-terrassen fri for vedlikehold? Topp

En Trex-terrasse krever langt mindre vedlikehold enn en treterrasse, men krever noe vedlikehold for at den skal holde seg pen over årene, omtrent som det å vaske bilen. Kompositterrasser av den gamle typen (Trex Accents) må rengjøres regelmessig med terrasserens. Trex-terrasser med høy ytelse (Trex Transcend og Trex Enhance) krever mindre arbeid – en enkel vask med såpe og vann er alt som skal til for å holde produktene pene.

Hvordan fjerner jeg skitt på bakken etter at jeg har bygget Trex Transcend-terrassen? Til toppen

Du kan bruke en høytrykksspyler opp til 3100 psi***** som har viftetilbehør/-funksjon og såpedispenser til å fjerne skitt, betongstøv eller andre typer byggrusk. Spray terrassen med såpe, og fortsett ved å forsiktig skrubbe alle terrassebordene med en myk børste. Spray/skyll hvert enkelt terrassebord med viftespissen opp til 8" fra terrasseoverflaten. SKYLL GRUNDIG. Hvis skittent vann fra rengjøringen ligger igjen og får tørke, vil dette føre til at et belegg legger seg på terrasseoverflaten. ***** Bruk av høyttrykkspyler større enn 3100 psi kan skade terrassebordene og gjøre garantien ugyldig

Kan jeg bruke bergsalt til å smelte is på Trex-terrassen? Til toppen

Kalsiumklorid eller bergsalt kan brukes til å smelte is og snø på Trex-terrassen. Dette må skylles av forsiktig når været tillater det. Bruk plastspader (aldri metall) til å fjerne snø og is. En metallspade kan lage hakk i terrasseoverflaten og gjøre garantien ugyldig.

Hvordan kan jeg rengjøre Trex Transcend-rekkverket? Til toppen

Dersom du støter på problemer med fargeoverføring (fargeoverføring kan forekomme når avstandsstykker til stolper gnir mot stolper under monteringen), kan du bruke Mr. Clean® Magic Eraser® Original eller Magic Eraser® Extra Power til å fjerne dette. Dersom du får små riper, merker eller slitasje i overflaten, kan du bruke Dupli-Color Scratch Seal® Clear Sealer Pen. Bruk aldri aceton eller andre løsemidler på Transcend- eller Select-rekkverk.

Trex® DeckLighting

Kan jeg bruke en annen transformator med Trex® DeckLighting? Til toppen

Trex krever at du kun bruker Trex-transformatoren som følger med vår belysning. Bruk av en annen transformator gjør garantien ugyldig.