TREX RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN

Introduksjon

Trex Company, Inc. («Trex») respekterer personvernet ditt og bestreber seg på å hjelpe deg med å beskytte informasjonen du deler med oss. Disse retningslinjene for personvern beskriver Trex' retningslinjer og praksis angående innsamling og bruk av personopplysningene dine sammen med deling av informasjon om personvernrettighetene dine.

Hvordan vi bruker den informasjonen du gir oss

Trex samler inn opplysningene du gir til oss for å gi deg ytterligere informasjon om våre produkter eller for å utføre tjenester du ber om. Vi kan også samle inn dine personlige opplysninger for driftsmessige, juridiske eller etterlevelsesformål. Vi selger ikke dine personlige opplysninger. Vi kan, når det er nødvendig for våre forretningsformål, dele dine personlige opplysninger for driftsmessige formål med våre leverandører eller andre tredjeparter. Leverandørene våre selger ikke personopplysningene dine og bruker dem bare for å støtte tjenestene vi tilbyr deg.

1. Kategorier av personopplysninger du kan dele med oss

Det er flere forskjellige måter du kan dele personlig informasjon med oss. Du kan dele opplysningene med oss direkte, for eksempel ved å registrere deg på en adresseliste eller sende inn betalingsinformasjon for et produkt. Vi samler også inn visse typer kundeinformasjon automatisk, for eksempel IP-adressen din når du besøker nettstedet vårt. Til slutt kan vi få opplysninger om deg fra tredjepartsselskaper, som for eksempel en oppdatert postadresse fra en speditør. Følgende liste beskriver typer av personopplysninger vi har innsamlet om våre kunder de siste 12 månedene:

 • A. Opplysninger under registrering til våre e-postlister eller fra utfylte skjema

  Når du registrerer deg for våre adresselister, samler vi inn informasjonen du deler om deg selv, inkludert navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer. Hvis du bruker en av våre kostnadskalkulatorer eller utfyllbare skjemaer, kan du også dele kontaktinformasjon med oss.

  Vi behandler disse personopplysningene for å informere deg om Trex-produkter og -tilbud. Trex kan også bruke denne informasjonen til å hjelpe oss med å forstå kundens behov og bedre skreddersy våre nettjenester.

  Du kan administrere e-postabonnementene fra Trex ved å abonnere eller avslutte abonnementet når som helst.

  Trex bruker visse analytiske verktøy for å spore hvor ofte publikum får tilgang til og leser innholdet vårt. Vi bruker denne informasjonen i aggregert form for å forstå hvilket innhold våre kunder finner nyttig eller interessant, slik at vi kan fortsette å gi informasjon som hjelper kundene våre.

  I henhold til visse lover kan Trex basere seg på sitt forretningsformål eller hensyn til oppfyllelse av kontrakten som sitt rettslige grunnlag for behandling av opplysningene dine.

  B. Informasjon om garanti

  Du kan også gi oss visse opplysninger når du registrerer Trex-produktene dine som vi bruker til å hjelpe oss med å administrere de garantiene som måtte gjelde for kjøpet ditt.

  Når du registrerer produkter hos oss som du har kjøpt fra en autorisert Trex-forhandler, kan vi be deg om navn, adresse, e-postadresse, sammen med navnet og adressen til forhandleren du kjøpte produktene fra, kjøpsdatoen og identifiserende informasjon om produktene. Vi bruker denne informasjonen til å registrere produktet ditt og for å gi deg viktig informasjon så som garantiinformasjon.

  Denne informasjonen kan også benyttes til å kontakte deg i tilfelle en tilbakekalling av produktet. Du kan bestemme deg for ikke å oppgi kontaktinformasjon. Det kan være at Trex ikke vi være i stand til å informere deg om garantiinformasjon og tilbakekallinger uten visse opplysninger som oppgis når du registrerer Trex-produktene dine.

  I henhold til visse lover kan Trex basere seg på sitt forretningsformål eller hensyn til oppfyllelse av kontrakten som sitt rettslige grunnlag for behandling av opplysningene dine.

  C. Bruk av Trex-nettstedet

  Som de fleste nettsteder samler Trex-nettstedet inn visse opplysninger automatisk om ditt besøk. Informasjonen kan omfatte IP-adresser (Internet Protocol Addresses), den generelle plasseringen der enheten har tilgang til nettstedet, nettlesertypen du bruker eller lignende systeminformasjon, og annen informasjon om logghistorikken for sidene du ser på. Vi kan også bruke IP-adressen din til å diagnostisere problemer med serveren vår eller for å administrere nettstedet vårt. Avhengig av hvor du får tilgang til nettstedet vårt fra, vil denne tekniske informasjonen bli ansett som personopplysninger eller ikke. Vi lagrer denne informasjonen om ditt besøk på nettstedet vårt på en samlet, anonymisert måte, og vi bruker den ikke til å identifisere deg.

  Trex har en legitim interesse og forretningsformål i å forstå hvordan kunder og potensielle kunder bruker nettstedet sitt. Denne informasjonen hjelper Trex med å levere relevant innhold og produkter.

  Du kan lære mer om informasjonskapslene Trex bruker ved å lese retningslinjene om informasjonskapsler i Artikkel 11.

  D. Din kommunikasjon med Trex generelt

  Hvis du korresponderer med oss via e-post, tekstmelding, telefon eller samhandler med oss personlig på en messe, kan vi beholde slik kommunikasjon og informasjon i dem for å svare på forespørselen din, varsle deg om Trex-produkter eller -tilbud, holde oversikt over kommunikasjonen din og andre lignende grunner.

  Trex har en legitim interesse og forretningsformål i å beholde personopplysningene til de som kommuniserer frivillig med Trex.

  E. Betalingsinformasjon til Trex

  Du kan også kjøpe prøveprodukter fra Trex og bruke et betalingskort for å gjøre det. Trex beholder ikke denne informasjonen og bruker i stedet en tredjeparts betalingsbehandlingstjeneste for å behandle forespørselen din.

  Trex har en legitim interesse og forretningsformål i behandling av betalingsinformasjon.

  F. Interaksjoner på sosiale medier

  Hvis du samhandler med oss på sosiale medier, kan vi beholde slik kommunikasjon og informasjon i dem som en del av vår tilstedeværelse på sosiale medier.

  Trex har en legitim interesse og forretningsformål i å forstå hvordan kunder og potensielle kunder bruker sine sosiale medier. Denne informasjonen hjelper Trex med å levere relevant innhold og produkter.

  G. Søke jobb hos Trex

  Hvis du søker jobb hos Trex på nettet, kan vi be om navn, e-postadresse, fysisk adresse og telefonnummer. Vi kan også be om søknadsinformasjon for ansettelser, som for eksempel CV-en din. Vi kan også be om informasjon som er lovpålagt for behandling av søknaden din.

  Trex har en legitim interesse og forretningsformål i behandling av søknader om ansettelse.

  H. Investorrelasjoner

  Du kan abonnere på vår e-postvarslingstjenese for investorer for å bli informert om investornyheter, inkludert utsendelser om inntekter, økonomiske rapporter og dokumenter innsendt til U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Hvis du abonnerer, trenger vi e-postadressen din. Hvis du ønsker å få tilsendt investorinformasjon, kan vi spørre deg om å angi navn, gateadresse, e-postadresse og telefonnummer.

  Trex har en legitim interesse og et forretningsformål i behandling av informasjon knyttet til sine investorer.

  I. Informasjon vi innhenter fra tredjeparter

  Vi kan forbedre informasjonen vi innhenter fra deg med annen informasjon vi får fra tredjeparter eller selskaper tilknyttet Trex. Når vi knytter informasjon vi får fra tredjeparter til deg, behandler vi denne informasjonen på samme måte som om vi hadde innhentet den selv og som beskrevet i disse Retningslinjene om personvern, og vi vil ikke dele den med tredjeparter.

  J. Undersøkelser, loddtrekninger og kampanjer

  Fra tid til annen kan du være i stand til å delta i undersøkelser, konkurranser, lotterier og kampanjer som tilbys av Trex. Hvis du velger å delta i disse aktivitetene, kan vi samle inn personopplysninger som navn, postadresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato eller alder og preferanser. Vi kan bruke denne informasjonen til å kommunisere med deg om våre produkter, tjenester og kampanjer hvis du har gitt oss ditt samtykke til å gjøre det. Vi bruker ytterligere informasjon du deler med oss på en samlet anonymisert måte for å lære mer om kundebasen vår.

  Du kan bestemme deg for å delta i kampanjer som er markedsført i fellesskap med en ikke-tilknyttet forretningspartner. Hvis du deltar i denne typen promotering, kan informasjonen din også deles med den denne forretningspartneren, som kan bruke den på måter som er i samsvar med deres egne retningslinjer for personvern. Vennligst les gjennom all informasjon om en kampanje før du gir oss (eller våre forretningspartnere) dine personopplysninger.

2. Behandle informasjonen din
 • A. Oversikt

  Trex behandler dataene du deler med oss for å gi deg produktene eller tjenestene du har bedt om eller kjøpt fra oss. Vi bruker denne informasjonen til å finjustere tjenestene våre og kommunisere med deg om Trex- og Trex-produkter. Ofte må Trex behandle personopplysningene dine for å oppfylle bestillingen din eller be om informasjon. Trex kan også ha en legitim interesse i å behandle data for å bedre forstå behovene, bekymringene og interessene til sine kunder, for å fungere optimalt som en bedrift. Trex kan også basere seg på ditt samtykke, i så fall vil vi holde oversikt over det og overholde dine valg angående informasjonen du deler med oss.

  B. Internasjonale overføringer

  Hvis du befinner deg utenfor USA, kan Trex dele personopplysningene dine utenfor landet der du bor med Trex' hovedkontor basert i USA. Når personopplysninger overføres, bestreber vi oss på å sikre tilstrekkelige beskyttelsesnivåer for personopplysninger, inkludert iverksette tiltak som å inngå standard kontraktsklausuler godkjent av EU-kommisjonen.

3. Hvordan informasjonen din deles med tredjeparter
 • Trex selger ikke dine personlige opplysninger til noen tredjepart. Vi deler imidlertid dine personlige opplysninger med visse leverandører og tredjeparter for våre forretnings- og driftsformål.

  Trex har offentliggjort følgende kategorier av personopplysninger til tredjeparter de siste tolv månedene:

Kategorier av informasjon Tredjeparter som denne informasjonen ble offentliggjort til
Kontaktinformasjonen din, for eksempel postadresse, telefonnummer eller e-postadresse for å kontakte deg eller sende informasjon eller produkter til deg. Tjenesteleverandører som utfører tjenester på vegne av Trex. Som mange bedrifter har Trex brukt leverandører som vedlikeholder våre servicekontoer, tilbyr kundeservice, tilbyr annonser og kontekstuell tilpasning av annonser, markedsføringstjenester, prosess eller oppfyllelse av bestillinger og transaksjoner, prosessbetalinger, tilby markedsførings- eller annonseringstjenester og tilby analytiske, juridiske eller forsikringstjenester.
Din e-postadresse, postadresse eller telefonnummer. Andre tredjeparter som kjører felles varemerketrekninger med Trex. Det er situasjoner der vi kan dele informasjonen din med tredjepartspartnere utover våre tjenesteleverandører. Vi kan for eksempel kjøre en felles varemerketrekninger med en partner. Vi deler aldri e-postadressen din med disse tredjepartene uten ditt samtykke.
4. Dine personvernrettigheter

Selv om Trex ikke selger dine personlige opplysninger til noen tredjepart, har du rett til å velge bort salg av personopplysninger. I tillegg har du rett til å få informasjon om hvilke opplysninger Trex kan ha samlet inn om deg gjennom din samhandling med Trex. Du kan også be om at vi justerer, oppdaterer, endrer, fjerner eller sletter informasjon du tidligere har oppgitt.

Enkelte land og staters personvernlover gir visse rettigheter for individuelle forbrukere. I henhold til California-loven har for eksempel en innbygger i California rett til å be om at virksomheten avslører hvilken personlig informasjon de samler inn, bruker, avdekker og selger. Trex har forsøkt å gjøre det med disse retningslinjene for personvern.

I henhold til loven i California kan vi ikke diskriminere deg fordi du utøver dine rettigheter i henhold til California Consumer Privacy Act. Det er også viktig å merke seg at du kan nyte Trex sin nettside uten å gi personopplysninger til oss.

Hvis du ønsker å sende inn en verifiserbar forbrukerforespørsel til oss, eller utøve dine personvernrettigheter i California med hensyn til informasjonen du har delt med oss, vennligst kontakt oss via e-post på privacy@trex.com eller gratisnumre på 866-681-4858. En verifiserbar forbrukerforespørsel lar deg be om at vi oppgir personopplysningene vi har samlet inn om deg. Du kan også be om at vi sletter personopplysningene vi har samlet inn om deg. For å bekrefte forespørselen din kan det være at du må gi oss bevis på identiteten din, herunder for eksempel ved å gi oss en kopi av førerkortet ditt. I henhold til loven i California kan en forbruker også utpeke en autorisert agent til å komme med en forespørsel i henhold til California Consumer Privacy Act. Hvis du bruker en autorisert agent, kan vi kreve at du sender inn bevis på at agenten opptrer på dine vegne.

5. Trex’ juridiske grunnlag eller forretningsformål for behandling av personopplysningene du deler med oss

I henhold til visse lover, er vi pålagt å dele med deg vårt juridiske grunnlag eller forretningsformål for å behandle personopplysningene du deler med oss. Vi har forsøkt spesifikt å angi disse juridiske grunnlagene eller forretningsformålene der det er aktuelt i disse retningslinjene. I tillegg kan vi også behandle personopplysningene dine under følgende tilleggsscenarioer:

 • • For å overholde våre juridiske og reguleringsmessige forpliktelser

  • For utførelsen av vår kontrakt med deg eller foreta skritt på din forespørsel før du inngår en kontrakt

  • For våre legitime interesser, og

  • Der du har gitt samtykke til en bestemt bruk.

6. Kontakt oss

Trex Company, Inc. er selskapet som er ansvarlig for informasjonen din i henhold til disse retningslinjene for personvern. Hvis du har spørsmål om disse retningslinjene, eller om Trex' personvernpraksis, kan du kontakte oss via e-post på privacy@trex.com eller gratisnummer på 866-681-4858. Trex may also be contacted via mail at 2500 Trex Way, Winchester, Virginia 22601. Vennligst send din e-post til «Trex Privacy Program». Du kan også kontakte personvernmyndigheten i landet ditt.

7. Barns personvern

Vi samler ikke bevisst inn informasjon fra barn under 16 år. Hvis vi finner ut at et barn under 16 har gitt oss personopplysninger, vil vi slette dem i samsvar med gjeldende lover. Hvis du er forelder eller foresatt og mener vi utilsiktet har samlet inn informasjon fra barnet ditt på en måte som ikke er tillatt ved lov, kan du kontakte oss via e-post på privacy@trex.com eller på gratis nummer 866-681-4858.

8. Koblinger til tredjeparter og innhold fra andre nettsteder

Disse Retningslinjene om personvern gjelder kun bruk og videreformidling av informasjon innhentet av Trex via din samhandling med nettstedet vårt. Trex sitt nettsted kan lenke til eller bygge inn innhold fra andre tredjeparts nettsteder som YouTube. Når vi kobler til andre nettsteder eller bygger inn innholdet deres, gjelder ikke Trex sin personvernpraksis lenger. Informasjon om slike Retningslinjer om personvern og regler for bruk av cookies finner du i tredjeparters relevante retningslinjer og regler.

9. Når du kontakter oss, hvem er behandlingsansvarlig for personopplysningene dine?

Du kan nå oss på e-post på privacy@trex.com eller på gratisnummer 866-681-4858.

Trex kan også nås på følgende postadresse:

General Counsel

Trex Company, Inc.

2500 Trex Way

Winchester, VA 22601

10. Oppdatering av disse retningslinjene for personvern

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert den 1. mai 2020. Vi oppdaterer regelmessig disse retningslinjene for personvern. Vi vil legge ut endringer på denne siden når vi oppdaterer disse retningslinjene for personvern.

11. Retningslinjer for informasjonskapsler

Disse retningslinjene for informasjonskapsler forklarer hvordan vi bruker sporingsmetoder som informasjonskapsler (inkludert piksler, SDK-er, JavaScript, enhetsidentifikatorer osv.).

I likhet med mange andre bedrifter benytte vi en rekke metoder for å spore besøkende på nettstedet vårt. En informasjonskapsel er en liten tekststreng som et nettsted lagrer i nettleseren til en bruker. Det finnes flere typer informasjonskapsler, inkludert:

 • o Informasjonskapsler fra førsteparter – de informasjonskapslene vi plasserer på vår egen nettside.

  o Tredjeparters informasjonskapsler – de informasjonskapslene som er satt av andre selskaper og som har funksjonalitet som kan bygges inn i nettstedet vårt (dvs. Facebook).

  o Øktinformasjonskapsler – midlertidige informasjonskapsler som lagres på enheten din når du besøker nettstedet vårt og utløper når du går ut av nettstedet vårt.

  o Vedvarende informasjonskapsler – informasjonskapsler som ligger igjen etter at du har lukket nettstedet vårt. De kan settes til å utløpe etter en tidsperiode eller kan slettes manuelt.

Du kan velge å godta informasjonskapsler i nettleserinnstillingene dine. Hvis du avslår å bruke informasjonskapsler, kan det gjøre opplevelsen din på nettstedet vårt vanskeligere.

Når du først kommer til Trex-nettstedet, kan du godta eller avslå å bruke trackere. Ved å klikke godta godtar du bruken av disse trackerne.

I tillegg kan du administrere innstillingene for informasjonskapsler i nettleserens innstillinger. Hvis du avviser informasjonskapsler, kan det hende at noe av funksjonaliteten til Trex-nettstedet ikke kan brukes. De fleste nettleserne godtar automatisk informasjonskapsler, men du kan justere disse innstillingene.