Trex privatvernerklæring

Trex Company, Inc. ("Trex") respekterer personvernet ditt og forsøker å hjelpe deg med å beskytte personopplysningene dine. Denne personvernerklæringen er gitt for å informere deg om hvordan Trex bruker de opplysningene du oppgir til oss og med hvem de deles.

Ditt samtykke

Ved å bruke nettstedet vårt og spesifikt ved å fylle ut et Trex-nettskjemaene- eller verktøyene, samtykker du i at vi samler og bruker dine personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen. Hvis vi endrer personvernerklæringen, vil vi legge inn endringene på denne nettsiden. Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert den 1. mai 2019.

TYPEN OPPLYSNINGEr VI muligens SAMLEr inn

« Personopplysninger » i disse Retningslinjene om personvern viser til informasjon som kan brukes til å identifisere deg, som navn, adresse eller e-postadresse. I enkelte jurisdiksjoner kan personopplysninger inkludere ytterligere informasjon som indirekte kan identifisere en person dersom det ikke foreligger annen identifiserende informasjon. Vi vil kun behandle personopplysninger i samsvar med gjeldende lov og som forklart i disse Retningslinjene om personvern. Hvis du ikke ønsker å gi oss disse personopplysningene, skal du ikke bruke disse funksjonene på Trex' nettsted. Du kan gi oss personopplysninger på følgende måter:

  • Når du ber oss om informasjon eller å registrere deg for e-postlisten vår. Når du ber om ytterligere informasjon om produktene våre vil vi be om navnet og kontaktopplysningene dine, som e-postadresse, gateadresse og telefonnummer. Hvis du ber om prøver, kan vi også be deg om betalingsinformasjon.
  • Registrering av Trex-garantien din. Når du registrerer eller behandler din garanti hos oss kan du bli spurt om å gi oss informasjon som navn, gateadresse, telefonnummer og e-postadresse.
  • Uttrykke interesse for ansettelse. Hvis du søker om en jobb på nettet, uttrykker en interesse for å jobbe hos oss eller et ønske om å bli informert om fremtidige ledige stillinger, vil du bli bedt om å oppgi navn, gateadresse, e-postadresse, telefonnummer og visse typer tilleggsinformasjon. Du vil også få anledning til å gi oss din CV.
  • Investorrelasjoner. Du kan abonnere på vår e-postvarslingstjenese for investorer for å bli informert om investornyheter, inkludert utsendelser om inntekter, økonomiske rapporter og dokumenter innsendt til U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Hvis du abonnerer, trenger vi e-postadressen din. Hvis du ønsker å få tilsendt investorinformasjon, kan vi spørre deg om å angi navn, gateadresse, e-postadresse og telefonnummer.
  • Informasjon vi innhenter om ditt besøk på nettstedet vårt ved bruk av teknologi. Når du besøker nettstedet vårt, kan vi også innhente indirekte teknisk informasjon om ditt besøk på nettstedet, inkludert din internettprotokoll- (IP-) adresse, nettlesertype, operativsystem, datamaskin-, eller mobilenhetstype eller navigasjons- og klikkestrøminformasjon. Slik informasjon brukes til å forbedre brukernes opplevelser på nettstedet vårt. Avhengig av hvor du får tilgang til nettstedet vårt fra, vil denne tekniske informasjonen bli ansett som personopplysninger eller ikke. Vi lagrer denne informasjonen om ditt besøk på nettstedet vårt på en samlet, anonymisert måte, og vi bruker den ikke til å identifisere deg.
  • Informasjon vi får fra tredjeparter. Vi kan forbedre informasjonen vi innhenter fra deg med annen informasjon vi får fra tredjeparter eller selskaper tilknyttet Trex. Når vi knytter informasjon vi får fra tredjeparter til deg, behandler vi denne informasjonen på samme måte som om vi hadde innhentet den selv og som beskrevet i disse Retningslinjene om personvern, og vi vil ikke dele den med tredjeparter.
Hvordan vi bruker den informasjonen du gir oss

Vi bruker personopplysningene du gir oss for å utføre de tjenestene og gi deg den informasjonen du ber om. Hvis du for eksempel fyller ut et skjema for å be om mer informasjon om Trex, bruker vi de opplysningene du gir oss for å kontakte deg om Trex-produkter. Vi kan eventuelt også bruke opplysningene du gir oss eller teknisk informasjon vi innhenter til å hjelpe oss med å gi deg en bedre opplevelse på nettstedet vårt eller for å behandle en garantisak.

Vi kan dele den informasjonen vi innhenter, inkludert personopplysningene dine, med tilknyttede selskaper og med tredjeparter som hjelper oss med å levere de produktene eller tjenestene du har bedt om eller som forbedrer markedsføringen eller administrasjonen vår. Dette inkluderer selskaper som gir oss analyser om bruken av nettstedet vårt, slik at vi kan evaluere nettstedet og fortsette å gjøre innholdet der bedre. Fordi vi driver vår virksomhet som del av et globalt foretak kan de mottakerne det henvises til ovenfor befinne seg utenfor den jurisdiksjonen der du befinner deg (eller den der vi leverer tjenestene). Vi har iverksatt egnede sikkerhetsforanstaltninger i samsvar med gjeldende lovkrav for å sikre at data sikres og beskyttes på en adekvat måte, uansett hvilke land det gjelder.

Personopplysningene dine kan også bli delt med Trex' forhandlere, distributører eller entreprenører på en samlet, ikke-personlig måte. Når Trex deler slike opplysninger med forhandlere, distributører eller leverandører, kan de ikke spores tilbake til en bestemt bruker, og vil ikke bli brukt til å kontakte deg igjen.

Vi vil ikke selge, leie ut, bytte ut eller dele personopplysningene dine med tredjeparter uten tillatelse, med unntak som beskrevet i denne personvernerklæringen.

Avslutningsvis kan vi også bruke informasjon eller gi den videre til tredjeparter som politi- og rettsmyndigheter og andre offentlige myndigheter når vi i god tro mener dette er nødvendig for å beskytte Trex' juridiske rettigheter, trygghet eller sikkerhet, for å respondere på eller løse kravs- eller klagesaker, for å forebygge svindel eller for risikoforvaltningsformål og for å overholde eller som del av lovhåndhevelse eller juridiske prosesser eller på anmodning om samarbeid fra en regjering eller en annen enhet.

Lovlig grunnlag for behandling av opplysninger

Vi vil kun innhente og behandle personopplysninger om deg der vi har rettslig grunnlag for å gjøre det. Lovlig grunnlag for behandling av opplysningene kan inneholde hvor du gir oss samtykke (for eksempel: når du registrerer deg for adresselistene våre), i forbindelse med en kontrakt (for eksempel: når du har registrert din Trex-garanti hos oss) og andre legitime interesser. Disse andre legitime interessene inkluderer, men er ikke begrenset til, å overholde lover som gjelder Trex og som gir oss mulighet til å administrere virksomheten vår (for eksempel: kvalitetskontroll, konsolidert rapportering eller kundeservice).

Dine rettigheter når det gjelder personopplysningene dine

Avhengig av jurisdiksjonen du befinner deg i kan du ha visse rettigheter når det gjelder personopplysningene dine. Trex gjør sitt beste for å handle i samsvar med disse rettighetene. Hvis du har en forespørsel om informasjon om deg eller bekymringer om den informasjonen du gir oss, skal du kontakte oss på customercare@trex.com og angi emnet "Forespørsel om personvern." Du kan også kontakte personvernmyndigheten i landet ditt.

Korrigering og oppdatering av personopplysningene dine. Hvis du mener at noen personopplysninger vi har om deg er feil eller ufullstendige, kan du be oss om å rette dem opp.

Sletting og begrensning av personopplysningene dine. Du kan også be oss om å slette eller begrense dem eller du kan informere oss hvis du har innvendinger mot bruken av personopplysningene dine.

Koper av personopplysninger. Du kan også be oss om en kopi av de personopplysningene vi har om deg. I samsvar med kravene og begrensningene i gjeldende lov vil vi etterkomme rimelige forespørsler om å gi deg en kopi av personopplysningene dine.

Vi beholder informasjonen du deler med oss så lenge vi trenger for å kunne tilby de tjenestene du ber om. Hvis du for eksempel registrerer en garanti hos Trex, vil vi arkivere personopplysningene dine for å hjelpe oss med å behandle garantien din. Vi beholder også andre data som er generert av deg (dvs. data som genereres når du surfer på nettstedet vårt) i en depersonifisert eller samlet form for å hjelpe oss med å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt. Det kan også tenkes at vi oppbevarer opplysningene dine i en viss periode for at Trex skal kunne gjennomføre revisjoner, overholde juridiske forpliktelser, løse tvister eller andre legitime forretningsinteresser.

Hvor opplysningene dine kan sendes

Hvis du bor utenfor USA, kan vi overføre de personopplysningene du gir oss til USA. Ved å dele opplysningene dine med oss, samtykker du i at de kan overføres til USA.

Barns personvern

Bevisst samler vi ikke personopplysninger fra barn under 13 uten foreldres samtykke, med mindre loven tillater det. Hvis vi finner ut at et barn under 13 har gitt oss personopplysninger, vil vi slette dem i samsvar med gjeldende lover.

California

Personer bosatt i California har rett til årlig og gratis å be om og få visse typer informasjon om hvordan vi formidler (hvis vi gjør det) visse kategorier av personopplysninger til tredjeparter for deres direkte markedsføringsformål i det foregående kalenderåret. Vi deler ikke personopplysninger med tredjeparter for deres egne direkte markedsføringsformål. Personer bosatt i California som er registrerte brukere kan også be om og få fjernet innhold. Du kan be om slik fjerning ved å sende oss en e-post til customercare@trex.com. I forespørselen din skal du gi en beskrivelse av materialet du vil at vi skal fjerne og tilstrekkelig informasjon til at vi kan finne materialet. Du skal inkludere navn, e-postadresse og emnelinjen «California Removal Request» slik at vi kan behandle forespørselen din.

Ta kontakt

Hvis du har spørsmål om disse Retningslinjene eller om Trex' personvernpraksis, skal du kontakte oss på customercare@trex.com. Du kan også skrive til Trex på adressen 160 Exeter Drive, Winchester, Virginia 22603. Du skal adressere brevet til « Trex Privacy Program. » Du kan også kontakte personvernmyndigheten i landet ditt.

Retningslinjer om cookies

Nettstedet vårt bruker cookies (informasjonskapsler) for å gjøre nettopplevelsen din mer personlig. En cookie er en tekstfil som plasseres på harddisken til datamaskinen din, mobiltelefonen din eller en annen av enhetene dine av en nettstedserver. Cookies skader ikke enheten din. Cookies tildeles kun deg, og de kan kun leses av en nettserver i det domenet som utstedte cookien til deg.

Generelt er cookies praktiske og sparer tid. Vi bruker imidlertid også cookies for å sende deg annonser som kan være av interesse for deg. Hvilke cookies bruker Trex?

Strengt nødvendige cookies

Denne typen cookies er nødvendig for at du skal kunne bevege deg rundt på nettstedet vårt og bruke funksjonene der. Uten denne typen cookies kan ikke de tjenestene du ber om bli levert. De slettes når du lukker nettleseren.

Ytelsescookies

Denne typen cookies innhenter anonymisert informasjon om hvordan besøkere bruker nettstedet vårt. De gjør oss i stand til å kjenne igjen og telle antallet besøkere og hjelper oss med å finne ut hvilke sider som er mest populære og hvor besøkere tilbringer mest tid.

Funksjonalitetscookies

Denne typen cookies gjør det mulig for nettstedet vårt å huske hvilke valg du tar, navnet ditt, regionen du befinner deg i eller sidene du har sett på. De brukes for å forbedre funksjonene og gjøre dem mer personlige.

Hvis du oppretter en konto på nettstedet vårt, vil en persistent cookie hjelpe Trex med å huske spesifikke opplysninger om deg ved senere besøk. Dette gjør det enklere å registrere dine personopplysninger, som regningsadresser, forsendelsesadresser og så videre. Når du kommer tilbake til det samme stedet kan informasjonen du tidligere oppga finnes igjen, slik at du enkelt kan bruke funksjoner du brukerdefinerte. Persistente cookies forblir på enheten din til sin utløpsdato eller til de eventuelt slettes tidligere manuelt.

Vi kan også bruke IP-adressen vi har fått tilsendt av nettleseren din til å diagnostisere problemer med serveren vår, til å administrere nettstedet vårt og til å forbedre de tjenestene vi tilbyr deg. En IP-adresse er en tallkode som identifiserer datamaskinen din på et nettverk, eller i dette tilfellet, Internett. IP-adressen din kan også brukes til å innhente visse typer demografisk informasjon. Vi kan gjennomføre IP-sjekker for å se hvilket domene du kommer fra og til å mer nøyaktige målinger av brukernes demografiske data.

Målrettede cookies eller annonse-cookies

Denne typen cookies gjør det mulig for oss og annonsørene våre å gi deg informasjon som er mer relevant for deg og dine interesser. De brukes også for å begrense antallet ganger du ser en annonse og bidrar også til å måle effektiviteten av annonsekampanjer. De husker at du har besøkt nettstedet vårt og kan hjelpe oss med å gi deg bedre service.

Sosiale media-cookies.

Denne typen cookies gjør det mulig for å deg å koble deg til sosiale medianettverk som Instagram og YouTube.

Vi kan kombinere informasjon fra denne typen cookies og teknologier med informasjon om deg fra alle andre kilder.

Brukersamtykke om cookies

Vi antar at det er greit for deg at cookies blir plassert på enheten din. De fleste nettlesere godtar automatisk cookies. Hvis imidlertid du eller en annen bruker av enheten din på et tidspunkt skulle ønske å trekke tilbake samtykker, kan du godta eller avvise cookies ved å endre innstillingene i nettleseren din. Hvis du velger å avvise cookies, er det mulig at du ikke vil kunne bruke alle de interaktive funksjonene til tjenestene eller nettstedene du besøker.

Koblinger til tredjeparter og innhold fra andre nettsteder

Disse Retningslinjene om personvern gjelder kun bruk og videreformidling av informasjon innhentet av Trex via din samhandling med nettstedet vårt. Trex' nettsted kan ha koblinger til eller inneholde innhold fra andre tredjeparts nettsteder, som f.eks. YouTube. For andre nettsteder vi har koblinger til eller integrerer innhold fra vil ikke Trex' Retningslinjer om personvern lenger gjelde. Informasjon om slike Retningslinjer om personvern og regler for bruk av cookies finner du i tredjeparters relevante retningslinjer og regler.