Personvernerklæring for nettstedet til Trex Company, Inc.

Trex Company, Inc. («Trex») er forpliktet til å beskytte Trex-brukernes personlige opplysninger. Denne personvernerklæringen gjelder opplysninger som Trex samler inn fra Trex' nettsted («nettstedet»), www.trex.com, og alle nettsider som er tilgjengelige via nettstedet. Endringer i denne personvernerklæringen vil bli lagt ut på denne nettadressen, og vil tre i kraft omgående. Fortsatt bruk av dette nettstedet etter offentliggjøring av enhver tilføyelse, modifikasjon eller endring vil utgjøre ditt samtykke i disse vilkårene.

INNHENTEDE OPPLYSNINGER

Vi samler inn informasjon om deg som ikke er personlig identifiserbar på en rekke måter, blant annet ved å spore dine aktiviteter gjennom din IP-adresse (Internet Protocol), datamaskinens innstillinger, sist besøkte nettadresse eller gjennom informasjonskapsler (beskrevet nedenfor). Vi kan også be deg om å oppgi visse opplysninger om deg selv som ikke er personlig identifiserbare, som alder, yrke, kjøpspreferanser, interesse i Trex, osv. Vi samler ikke inn personlig identifiserbare opplysninger om deg med mindre du frivillig sender slike opplysninger til Trex' nettsted ved for eksempel å fylle ut et spørreskjema eller registreringsskjema, be om litteratur eller opprette en konto for å designe en terrasse. Opplysningene vi kan komme til å be om inkluderer navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer.

BRUK AV OPPLYSNINGENE

Trex kan bruke opplysningene til å fortelle deg om Trex®-produkter og -tjenester som vi mener kan være av interesse for deg. Personopplysninger kan bli brukt til å kontakte deg igjen enten via elektroniske kommunikasjonskanaler (som e-post), eller via vanlig post eller per telefon. Trex users may opt-out of receiving future mailings from Trex by unsubscribing from Trex emails or other contacts by emailing customercare@trex.com. Trex has the right to monitor the Trex Website electronically, from time to time, and to disclose any information necessary to satisfy any law, regulation, or other government request, to operate the Trex Website properly, or to protect itself. Ikke-personlige opplysninger om demografi og profil brukes til å skreddersy din opplevelse av Trex' nettsted, slik at vi kan vise deg innhold vi tror du har interesse av. Disse opplysningene kan også bli delt med Trex’ forhandlere, distributører eller entreprenører på en samlet, ikke-personlig måte. Når Trex deler slike opplysninger med forhandlere, distributører eller leverandører, kan de ikke spores tilbake til en bestemt bruker, og vil ikke bli brukt til å kontakte deg igjen.

BRUK AV IP-ADRESSER

Vi bruker din IP-adresse til å diagnostisere problemer med serveren vår og til å forbedre kvaliteten på Trex' nettsted. Vi bruker ikke IP-adresser til å identifisere brukere. Vi sporer ikke individuelle brukermønstre, men hvor godt hver side på nettstedet presterer ytelsesmessig.

BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER

Når du besøker Trex' nettsted, kan vi lagre noe informasjon på datamaskinen din. Denne informasjonen vil være i form av en «informasjonskapsel» eller en lignende fil. Informasjonskapsler er små informasjonsbiter som lagres på harddisken din, ikke på Trex' nettsted. Informasjonskapsler spionerer ikke på deg eller krenker personvernet på annen måte, og de kan ikke stjele informasjon fra harddisken din. Tvert imot hjelper de deg med å navigere et nettsted så enkelt som mulig. Vi bruker informasjonskapsler for å levere innhold som samsvarer med dine interesser. Informasjonskapsler kan tillate Trex' nettsted å huske deg når du kommer tilbake, slik at du slipper å skrive inn påloggingsopplysningene hver gang du kobler til.

SIKKERHET

Trex' nettsted bruker sikkerhetstiltak i henhold til bransjestandarder for å beskytte mot tap, misbruk og endring av informasjonen vi oppbevarer. Selv om det ikke finnes noen «absolutt sikkerhet» på Internett, tar Trex rimelige forholdsregler for å beskytte sikkerheten for dine personlige opplysninger.

Hvis du har opprettet en konto hos oss, anbefaler vi at du oppbevarer passordet på et trygt sted og uten å røpe det til noen. Husk også å logge deg av kontoen og lukke nettleservinduet når du er ferdig med besøket. Dette er for å sikre at andre ikke får tilgang til kontoen din, spesielt dersom du deler datamaskin med andre eller bruker en datamaskin på et offentlig sted som et bibliotek eller en internettkafé.

ANDRE NETTSTEDER OG KOBLINGER

Trex' nettsted inneholder koblinger til andre nettsteder. Trex er ikke ansvarlig for personvernsretningslinjer eller innholdet på slike nettsteder, og garanterer ikke nøyaktigheten eller fullstendigheten til noe annet nettsted som brukeren kan få tilgang til gjennom Trex' nettsted eller som har koblinger til Trex' nettsted. Trex-autoriserte forhandlere, distributører eller leverandører eies og drives uavhengig, er ikke tilknyttet og arbeider ikke på vegne av eller som representanter for Trex. Trex gir ingen løfter eller garantier, og godtar ingen forpliktelser eller ansvar for utførelse, handlinger eller forsømmelser fra slike parter.

KORRIGERING OG OPPDATERING AV OPPLYSNINGER

Trex gir brukerne mulighet til å endre eller modifisere tidligere oppgitte opplysninger. This may be done through e-mailing the changed or modified information to customercare@trex.com. Trex will use reasonable efforts to ensure that your information is removed from or corrected in our records.

PERSONVERN FOR BARN (UNDER 13 ÅR)

Trex tar barns personvern på alvor og ønsker at barn og foreldre skal forstå at nettstedet ikke er beregnet for barn under 13 år. Bruk ikke dette nettstedet hvis du er under 13 år. Vi tillater ikke noen under 13 år opprette en konto hos oss. Vi forsøker ikke å samle inn personopplysninger om barn gjennom vårt nettsted. Hvis vi oppdager at en person som sender personlige opplysninger til oss gjennom noen del av nettstedet er et barn under 13 år, sletter vi opplysningene så snart vi blir oppmerksomme på det og vi bruker ikke opplysningene til noe formål. Vi deler heller ikke opplysningene med tredjeparter. Fordi vi ikke forsøker å samle inn personopplysninger om barn, og vi sletter opplysningene som blir samlet inn ved en feiltakelse så snart vi oppdager at de kommer fra barn, oppbevarer vi vanligvis ingen opplysninger om barn som kan gjennomgås eller slettes. Hvis en forelder ber om gjennomgang eller sletting av opplysninger om sine barn før vi har oppdaget og slettet opplysningene, vil vi selvsagt etterkomme anmodningen. Please contact us at customercare@trex.com

KONTAKT OSS

If you have any questions about this privacy policy, the practices of this site, or your dealings with the Trex Website, you can contact us at customercare@trex.com. The Terms of Use of the Trex Website can be found at www.trex.com/terms.