Arbeids- og sikkerhetspolitikk  

Trex Company, Inc. er forpliktet til å planlegge og utføre all virksomhet på alle anlegg på en måte som er trygg for sine ansatte. Alle Trex-ansatte har en avgjørende rolle for å opprettholde et kompatibelt og sikkerhetsbevisst arbeidsmiljø, og sikkerheten står fremst helt opp til toppen av virksomheten vår, hos konsernsjefen og styret til Trex. Styret har det overordnede ansvaret for at ledelsen opprettholder et trygt arbeidsmiljø som følger loven. Vår konsernsjef er ansvarlig for at styret i vår bolig- og næringsvirksomhet skikkelig og effektivt forvalter de ansattes helse og sikkerhet. Ledelse og ansatte er ansvarlige for kontinuerlig forbedring av vår driftsdisiplin og sikkerhetskultur.

Denne forpliktelsen er basert på:
  • En omfattende forståelse av arbeidernes forventninger og krav.
  • Overholdelse av lovbestemte, forskriftsmessige og andre juridiske krav.
  • Forebyggende hensyn i all design og redesign av anlegg, utstyr, prosesser, arbeidsmetoder og produkter, samt innlemming av sikre designmetoder i alle faser av fare- og risikoreduksjon.
  • Å vise sikkerhetsledelse for de ansatte i alle våre prosesser, mens vi etterstreber prestasjoner i verdensklasse.
  • Kontinuerlig forbedring ved å analysere denne forpliktelsen gjennom bruk av ledende og isolerte nøkkelindikatorer, f.eks. fullføring av sikkerhetsrevisjon, månedlig sikkerhetsopplæring, fullføring av sikkerhetssbestemmelser og mål relatert til registrerbare hendelser med tidstap og dager med frafall eller begrenset tid.

Arbeidernes helse og sikkerhet er et felles ansvar hvor selskapet og dets ansatte har en rolle for å sikre arbeidsmiljøets sikkerhet.

I tråd med leverandørens og kundens retningslinjer og etikk har Trex sine leverandører og distributører (forretningspartnere) også en rolle i å sikre et trygt og sikkert forretningsmiljø for å beskytte sine ansatte. Våre samarbeidspartnere skal overholde alle gjeldende lover angående helse og sikkerhet på arbeidsplassen, og må ta effektive tiltak for å forebygge helserisiko og arbeidsskader og/eller sykdommer.