Miljøpolitikk

Hos Trex Company, Inc. har vi det privilegium og ansvar å beskytte miljøet for fremtidige generasjoner ved å primært utnytte resirkulert og gjenvunnet råmateriale, og bruke de mest mijøvennlige produksjonsprosessene med minst fotavtrykk i landet, gjenvinne fabrikkavfall og eliminere bruken av skadelige kjemikalier. Vår lavkarbon produksjonsprosess reduserer vår eksponering mot potensielle kostnader og risikoer knyttet til karbonprising eller forskriftsmessige tak, samtidig som det gir en lavkarbonmulighet som bidrar til å beskytte miljøet. Styret, ledelsen og de ansatte hos Trex Company er forpliktet til å drive vår virksomhet på en etisk og sosialt ansvarlig måte med full respekt for miljøet.

Grunnlaget for vår forpliktelse er:
  • Bruken av resirkulerte og gjenvunnede råmaterialer i produksjonsprosessen vår, som i seg selv er et avfallshåndteringsprogram og gjenvinning av emballasjematerialer.
  • Forebygging av forurensning ved å opprettholde miljøforvaltning som en kjerneverdi.
  • Lederskap for miljømessige resultater gjennom eksempler fra ledelsen, de ansattes engasjement og medarbeiderutvikling.
  • Utvikling og bruk av miljøvennlige, sikre og effektive produksjonsmetoder.
  • Identifisering og overholdelse av alle juridiske og lovbestemte miljøkrav.
  • Gjenbruk av vårt internt produserte avfall i produksjonsprosessen.
  • Kontinuerlig forbedring ved å analysere og reagere på sentrale resultatindikatorer.
  • Forvaltning av energiforbruk og forbedringer av driftseffektivitet, som f.eks. deltakelse i EnerNoc belastningsfordeling, bevegelsessensorer på lagerlys, bruk av LED og andre energisparelys og utstyr med variabel hastighet.

Vi kommuniserer vår miljøpolitikk til alle ansatte, entreprenører og leverandører for å sikre at de har god kjennskap til vår miljøforpliktelse.