BRUKSVILKÅR

Velkommen til www.trex.com («Site»), et nettsted administrert og vedlikeholdt av Trex Company, Inc. («Trex»). Hvis du besøker nettstedet, godtar du vilkårene og betingelsene som er angitt her («Brukervilkår»). Disse brukervilkårene regulerer din bruk av nettstedet.

Trex forbeholder seg retten til å endre brukervilkårene når som helst uten å gi deg et forhåndsvarsel. Din bruk av nettstedet etter en slik endring innebærer at du samtykker i å følge og være bundet av brukervilkårene som endret.

1. BRUK AV NETTSTEDET

Du kan bruke nettstedet, inkludert informasjon, skriftlig materiale, bilder og/eller andre data som du finner på nettstedet, kalt «innhold», kun for ikke-kommersielle, personlige formål og/eller for å undersøke om Trex-produkter. Ved bruk av nettstedet kan du ikke: (a) publisere eller overføre ulovlig, truende, injurierende, ærekrenkende, uanstendig, obskøn, pornografisk, blasfemisk eller på annen måte støtende informasjon av noe slag, inkludert, uten begrensning, enhver overføring som utgjør eller oppmuntrer til atferd som ville utgjøre en kriminell handling, føre til erstatningsansvar, eller på annen måte bryte lokale, nasjonale eller internasjonale lover, inkludert, men ikke begrenset til, USAs eksportkontrollover og forskrifter, og føderale og statlige konkurranselover; (b) sende eller overføre informasjon eller programvare som inneholder virus, trojanske hester, ormer eller andre skadelige bestanddeler; (c) publisere, overføre, reprodusere, distribuere, eller på noen måte utnytte informasjon, produkter eller annet materiale innhentet fra Trex' nettsted for kommersielle formål (annet enn det som uttrykkelig er tillatt av Trex eller leverandøren av slik informasjon, slike produkter eller annet materiale); eller (d) laste opp, publisere, overføre, reprodusere eller på noen måte distribuere informasjon, programvare eller annet materiale hentet fra Trex' nettsted som er beskyttet av opphavsrett, andre eiendomsrettigheter, eller arbeid avledet fra disse uten å innhente tillatelse fra eieren eller innehaveren av opphavsretten. Du skal ikke bruke, modifisere, kopiere, distribuere, overføre eller utlede noe annet produkt fra innhold som kan innhentes via nettstedet, med mindre det er uttrykkelig tillatt i disse brukerbetingelsene. I tillegg overføres ingen rettighet, tittel eller interesse i noe innhold til deg som følge av bruk av nettstedet.

2. PERSONVERNERKLÆRING

Trex repekterer ditt personvern. Vilkårene i Trex' Retningslinjer om personvern er beskrevet på https://www.trex.com/footer/privacy-policy/ og er også inkludert her.

3. OPPHAVSRETT

Nettstedet og dets innhold er beskyttet av USA og/eller utenlandske lover om opphavsrett, og tilhører Trex eller dets partnere, tilknyttede selskaper, bidragsytere eller tredjeparter. Opphavsrett knyttet til spesifikt innhold eies av Trex og/eller andre rettighetshavere som har godkjent deres bruk på nettstedet. Du kan laste ned og skrive ut innhold for ikke-kommersiell, ikke-offentlig, personlig bruk, og må beholde all opphavsrett og andre proprietære merknader heftet til det nedlastede materialet.

4. VAREMERKER

Det er forbudt å bruke noen varemerker eller logoer som vises på nettstedet uten tillatelse fra varemerkets eier, med unntak av det som gjeldende lover tillater.

5. LENKER TIL TREDJEPARTS NETTSTEDER

Når du klikker på en hyperkobling på nettstedet, forlater du nettstedet, og Trex er ikke ansvarlig for innholdet på noen lenkede nettsteder. Trex-autoriserte forhandlere, distributører eller leverandører eies og drives uavhengig, er ikke tilknyttet og arbeider ikke på vegne av eller som representanter for Trex. Trex kontrollerer ikke innhold som er oppgitt av forhandlere, distributører eller entreprenører, og garanterer dermed ikke nøyaktigheten, integriteten eller kvaliteten av slikt innhold, og gir ingen garantier for slike, og godtar ingen forpliktelser eller ansvar for ytelse, handlinger eller utelatelser av slike tredjeparter.

6. BRUKERADFERD

Du samtykker i å bruke nettstedet kun for lovlige formål. Du samtykker i å ikke foreta noen handling som kan skade sikkerheten til nettstedet, gjøre nettstedet utilgjengelig for andre eller på annen måte forårsake skade på nettstedet eller innholdet. I tillegg samtykker du til ikke å bruke nettstedet på noen måte som kan forstyrre rettighetene til andre brukere eller tredjeparter.

7. BRUKERSUPPLERT INFORMASJON

Hvis du avgir eller legger inn eventuelle «personopplysninger» til nettstedet, garanterer du overfor Trex at du har lovlig rett til å legge inn slikt materiale, og at det ikke bryter med lover eller rettigheter til noen person eller enhet. Du gir Trex en ubegrenset, royaltyfri, uigjenkallelig lisens for å bruke all informasjon som du sender, legger inn eller sender til nettstedet.

8. PRODUKTVISNING/FARGE

Nettstedet forsøker å vise produktbilder så nøyaktig som mulig. Vi kan imidlertid ikke garantere at den fargen som vises stemmer overens med produktfargen fordi displayet av fargen avhenger delvis av datamaskinen du bruker.

9. ANSVARSFRASKRIVELSE OG BEGRENSNING AV GARANTIEN

DU FORSTÅR OG SAMTYKKER I AT TREX' NETTSTED STILLES TIL RÅDIGHET «SOM DET ER» OG «SOM TILGJENGELIG». TREX FRASKRIVER SEG GARANTIER AV NOE SLAG, DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHET, EGNETHET FOR SÆRSKILTE FORMÅL, OG OVERHOLDELSE AV ÅNDSVERKLOVEN. TREX VERKEN GARANTERER ELLER HEVDER AT: (A) ETHVERT MATERIALE, RESULTAT OG/ELLER DATA SOM ER LASTET NED ELLER PÅ ANNEN MÅTE BRUKT ELLER OPPSTÅTT GJENNOM STEDET ELLER ANNET HYPERLENKET NETTSTED VIL VÆRE NØYAKTIG ELLER PÅLITELIG; (B) KVALITETEN AV PRODUKTER, TJENESTER, INFORMASJON ELLER ANNET MATERIALE KJØPT ELLER SKAFFET AV DEG GJENNOM STEDET ELLER ANNET HYPERLENKET NETTSTED VIL VÆRE TIL DIN FORVENTNING; (C) AT EVENTUELLE FEIL, URIKTIGE UTSAGN ELLER PROGRAMMERINGSFORSTYRRELSER PÅ NETTSTEDET BLIR KORRIGERT; ELLER (D) AT EN ENHVER TILGANG TIL STEDET ELLER INFORMASJON ELLER ANDRE MATERIALER SOM ER TILGJENGELIGE PÅ SIDEN ER FRITT FOR VIRUSER, MALWARE ELLER ANDRE SKADELIGE ELEMENTER. TREX FRASKRIVER SEG ALT ANSVAR FOR AKTUALITET, SLETTING, FEILLEVERANSER ELLER MISLYKKET LAGRING AV BRUKERKOMMUNIKASJON ELLER PERSONLIGE INNSTILLINGER.

10. ERSTATNING

Du forstår og godtar at du er personlig ansvarlig for din oppførsel på nettstedet. Du samtykker i å holde Trex, dets tilknyttede selskaper, samarbeidspartnere, lisensgivere, ansatte, agenter og eventuelle tredjeparts leverandører av informasjonstjenester skadesløse, forsvare mot alle krav, tap, utgifter, skader og kostnader (inkludert, men ikke begrenset til direkte, tilfeldige, følgeskader, eksemplariske og indirekte skader) og rimelige juridiske kostnader som måtte følge av din bruk, misbruk eller manglende evne til å bruke nettstedet eller dets innhold eller brudd på disse vilkårene.

11. TEKSTMELDINGER

Vennligst gå til www.trex.com/footer/privacy-policy/ for å se Trex' Retningslinjer om personvern. Tekst «BLI MED» for 24860 for å motta tekst, SMS eller andre lignende tekstbaserte meldinger og varsler på mobilenheten din om kampanjer, tilbud, avtaler og annen informasjon relatert til Trex-produkter («Reklametekster»). Du kan til enhver tid tekste «STOP» for 24860 å melde deg ut for å motta flere reklamemeldinger fra Trex. Vi tar privatvernet ditt alvorlig. Etter at du har tekstet «STOP» til 24860, vil du motta en siste melding fra Trex med eneste formål å bekrefte at Trex har mottatt din forespørsel om tilbakekalling og vil ikke sende deg videre reklamemeldinger. For ytterligere informasjon, tekst «HELP» til 24860 eller kontakt (800) 289-8739 (800-BUY-TREX). Meldings- og datahastigheter kan gjelde. Meldingsfrekvensen kan variere, opptil 4 meldinger/mnd. Ved å registrere deg samtykker du i å motta reklamemeldinger fra Trex ved bruk av et automatisk telefonoppringingssystem. Ditt samtykke i å motta reklamemeldinger er ikke nødvendig som en betingelse for å kjøpe eller motta varer eller tjenester. Ved å velge å motta reklamemeldinger bekrefter du at du er over en alder av13. Støttede transportører er: AT&T, Sprint, T-Mobile®, Verizon Wireless, Boost, Cricket, MetroPCS, U.S. Cellular, Virgin Mobile, ACS Wireless, Appalachian Wireless, Bluegrass Cellular, Carolina West Wireless, Cellcom, C-Spire Wireless (tidligere Cellsouth), Cellular One fra East Central Illinois, Cincinnati Bell Wireless, Cross (dba Sprocket), Duet IP, Element Mobile, EpicTouch, GCI Communications, Golden State, Hawkeye (Chat Mobility), Hawkeye (NW Missouri Cellular), Illinois Valley Cellular, Immix (Keystone Wireless / PC Management), Inland Cellular, iWireless, Mobi PCS (Coral Wireless LLC), Mosaic, MTPCS / Cellular One (Cellone Nation), Nex-Tech Wireless, nTelos, Panhandle Telecommunications, Peoples Wireless, Pioneer, Plateau, Revol Wireless, Rina - Custer, Rina - All West, Rina - Cambridge Telecom Coop, Rina - Eagle Valley Comm, Rina - Farmers Mutual Telephone Co, Rina - Nucla Nutria Telephone Co, Rina - Silver Star, Rina - South Central Comm, Rina - Syringa, Rina - UBET, Rina - Manti, South Canaan / CellularOne of NEPA, Thumb Cellular, Union Wireless, United, Viaero Wireless, West Central Wireless, Leaco, Nemont/Sagebrush. T-Mobile er ikke ansvarlig for forsinkede eller uleverte meldinger.

12. STYRENDE LOVGIVNING

Vilkårene mellom deg og Trex reguleres av lovgivningen i Virginia (Commonwealth of Virginia), uten hensyn til bestemmelser om lovkonflikter. Du og Trex samtykker i den eksklusive personlige jurisdiksjonen til de føderale og statlige domstolene i Virginia (Commonwealth of Virginia) for behandling av eventuelle tvister som oppstår på grunn av eller i forbindelse med disse vilkårene. Trexes manglende evne til å utøve eller håndheve enhver rett eller bestemmelse i disse brukerbetingelsene skal ikke utgjøre et frafall av slik rett eller bestemmelse. Trex hevder ikke at materialer på nettstedet er aktuelle eller tilgjengelige for bruk utenfor USA, og tilgang til dem fra områder der innholdet er ulovlig, er forbudt. Brukertilgang til nettstedet er underlagt alle gjeldende føderale, statlige og lokale lover.