Bruksvilkår

1. Disse bruksvilkårene er mellom deg («du» eller «deg») og Trex Company, Inc. og dets tilknyttede selskaper («Trex»), og består av de nyeste versjonene av vilkårene og betingelsene i bruksvilkårene, og eventuelle andre gjeldende policyer og retningslinjer for Trex (til sammen «vilkårene») som regulerer bruken av Trex' nettsted.  Enhver person eller enhet som handler på dine vegne er også bundet av disse vilkårene, og du samtykker i å være ansvarlig for handlingene til en slik person eller enhet.

2. Trex forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å endre, modifisere, legge til eller fjerne hele eller deler av disse vilkårene, inkludert men ikke begrenset til ethvert vilkår, policy, eller retningslinje, når som helst og uten forvarsel eller godkjenning fra deg. Du kan når som helst lese den nyeste versjonen av vilkårene på http://www.trex.com/terms. Uansett om Trex har meddelt deg eller ikke, vil din fortsatte bruk av Trex' nettsted i etterkant av Trex' meddelelse om eller publisering av endrede vilkår utgjøre ditt samtykke i disse endringene. Det er ditt ansvar å kontrollere regelmessig for endringer i vilkårene.

3. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du i å være bundet av og godkjenne disse vilkårene. Du samtykker også i å formidle sanne, nøyaktige, oppdaterte og fullstendige opplysninger i all kommunikasjon til Trex. Du samtykker i å vedlikeholde og oppdatere dine opplysninger for at de skal være sanne, nøyaktige, oppdaterte og fullstendige. Hvis du er misfornøyd med Trex' nettsted eller noen av vilkårene, retningslinjene, policyene eller praksisene til Trex, eller hvis eventuelle fremtidige endringer er uakseptable for deg, er ditt eneste rettsmiddel å avslutte bruken av Trex' nettsted.

4.  All informasjon, innhold og materiale («innhold») gjort tilgjengelig av Trex gjennom dette nettstedet er eid av eller lisensiert til Trex. Trex og Trex’ lisensgivere innehar alle rettigheter til dette innholdet.  Alt innhold, inkludert men ikke begrenset til nettstedets design, tekst, tegninger, bilder, grafikk, lydopptak og videoopptak er beskyttet av opphavsrett som eies av Trex eller Trex' lisensgivere. Innholdet og alt slikt opphavsrettsbeskyttet materiale kan ikke endres, kopieres, distribueres, lastes ned, vises, sendes med e-post, overføres eller selges i noen som helst form eller på noen måte, helt eller delvis, uten skriftlig samtykke fra respektive eiere av opphavsretten. Du kan ikke, med kommersielle hensikter, publisere, overføre, reprodusere eller distribuere innhold, med mindre det er gitt uttrykkelig tillatelse fra Trex eller leverandøren av slike opplysninger eller annet materiale.  Du samtykker uttrykkelig i å respektere alle opphavsrettigheter, varemerker og eiendomsrettigheter til Trex og dets forhandlere, distributører og/eller leverandører.  Organisasjonen, presentasjonen og sideoppsettet til Trex' nettsted er ene og alene Trex’ eiendom, og kan ikke gjengis uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra Trex.  Trex forbeholder seg alle rettigheter for sine opphavsrettigheter, varemerker, varenavn og annen informasjon i Trex’ eie publisert på Trex' nettsted.

5. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du i å motta informasjon om Trex®-produkter («produktoppdateringer»). Produktoppdateringer kan inneholde informasjon om produkter fra Trex-autoriserte forhandlere, distributører eller leverandører, eller andre relaterte produkter og tjenester. Du kan stoppe abonnementet på produktoppdateringer ved å klikke på stopp abonnement-koblingen eller ved å følge anvisningene inkludert i produktoppdateringene.

6. Vilkårene i Trex' personvernerklæring er beskrevet på www.trex.com/privacy-policy («personvernerklæring»), og er fullt og helt nedfelt her. Personvernerklæringen kan endres, og du er ansvarlig for å holde deg oppdatert om slike endringer. Du godtar at Trex har rett til å overvåke Trex' nettsted elektronisk fra tid til annen, og til å offentliggjøre informasjon der det er nødvendig for å imøtekomme lover, forskrifter eller andre anmodninger fra myndighetene, for korrekt drift av Trex' nettsted, eller for å beskytte seg selv. If you have any questions about Trex’s privacy policy, please contact Trex at customercare@trex.com.

7. Det er utelukkende ditt ansvar å vurdere nøyaktigheten, fullstendigheten og nytten av alle meninger, råd, produkter, tjenester eller annen informasjon, samt kvaliteten og salgbarheten til alle varer som tilbys gjennom Trex' nettsted. Beskrivelser av eller referanser til produkter, tjenester eller publikasjoner på Trex' nettsted innebærer ikke støtte av produktet, tjenesten eller publikasjonen.

8. Ved bruk av Trex' nettsted kan du ikke: (a) publisere eller overføre ulovlig, truende, injurierende, ærekrenkende, uanstendig, obskøn, pornografisk, blasfemisk eller på annen måte støtende informasjon av noe slag, inkludert, uten begrensning, enhver overføring som utgjør eller oppmuntrer til atferd som ville utgjøre en kriminell handling, føre til erstatningsansvar, eller på annen måte bryte lokale, nasjonale eller internasjonale lover, inkludert, men ikke begrenset til, USAs eksportlover og forskrifter og føderale og statlige konkurranselover; (b) sende eller overføre informasjon eller programvare som inneholder virus, trojanske hester, ormer eller andre skadelige bestanddeler; (c) publisere, overføre, reprodusere, distribuere, eller på noen måte utnytte informasjon, produkter eller annet materiale innhentet fra Trex' nettsted for kommersielle formål (annet enn det som uttrykkelig er tillatt av Trex eller leverandøren av slik informasjon, slike produkter eller annet materiale); eller (d) laste opp, publisere, overføre, reprodusere eller på noen måte distribuere informasjon, programvare eller annet materiale hentet fra Trex' nettsted som er beskyttet av opphavsrett, andre eiendomsrettigheter, eller arbeid avledet fra disse uten å innhente tillatelse fra eieren eller innehaveren av opphavsretten.

9. Når du klikker på en hyperkobling på Trex' nettsted, forlater du Trex' nettsted, og Trex er ikke ansvarlig for innholdet på noen lenkede nettsteder. Trex-autoriserte forhandlere, distributører eller leverandører eies og drives uavhengig, er ikke tilknyttet og arbeider ikke på vegne av eller som representanter for Trex. Som beskrevet nærmere under, gir Trex ingen løfter eller garantier, og aksepterer ingen forpliktelser eller ansvar for utførelse, handlinger eller forsømmelser fra slike parter.

10. Med hensyn til innholdet på Trex' nettsted eller annet lenket nettsted, forstår du at all informasjon, data, tekst, programvare, musikk, lyd, bilder, grafikk, video, meldinger, varer, produkter, tjenester, forhandlere, distributører, leverandører eller annet materiale (samlet kalt «innhold»), utelukkende er ansvaret til den personen eller entiteten som er opphav til innholdet. Trex kontrollerer ikke innholdet i publiseringer fra forhandlere, distributører, leverandører eller agenter, og garanterer dermed ikke nøyaktigheten, fullstendigheten eller kvaliteten på slikt innhold.

11. Du bekrefter at Trex ikke forhåndskontrollerer innhold, men at Trex og dets fortredere har rett til (men ikke plikt), etter Trex' eget skjønn, å nekte eller fjerne alt innhold som er gjort tilgjengelig på Trex' nettsted.

12. DU FORSTÅR OG SAMTYKKER I AT TREX' NETTSTED STILLES TIL RÅDIGHET «SOM DET ER» OG «SOM TILGJENGELIG». TREX FRASKRIVER SEG GARANTIER AV NOE SLAG, DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHET, EGNETHET FOR SÆRSKILTE FORMÅL, OG OVERHOLDELSE AV ÅNDSVERKLOVEN. TREX VERKEN GARANTERER ELLER HEVDER AT: (A) INFORMASJON, RESULTATER OG/ELLER DATA SOM LASTES NED, BRUKES ELLER HENTES FRA TREX' NETTSTED ELLER ANDRE LENKEDE NETTSTEDER VIL VÆRE NØYAKTIG ELLER PÅLITELIG; (B) KVALITETEN PÅ PRODUKTER, TJENESTER, INFORMASJON ELLER ANNET MATERIALE KJØPT ELLER ANSKAFFET VIA TEX-NETTSTEDET ELLER ANDRE HYPERKOBLEDE NETTSTEDER VIL OPPFYLLE DINE FORVENTNINGER; (C) AT FEIL, FEILINFORMASJON ELLER PROGRAMMERINGSFEIL PÅ TREX' NETTSTED VIL BLI RETTET; ELLER (D) AT TREX' NETTSTED ELLER INFORMASJON ELLER ANNET TILGJENGELIGGJORT MATERIALE PÅ TREX' NETTSTED ER FRI FOR VIRUS, ORMER, TROJANSKE HESTER ELLER ANDRE SKADELIGE ELEMENTER. TREX FRASKRIVER SEG ALT ANSVAR FOR AKTUALITET, SLETTING, FEILLEVERANSER ELLER MISLYKKET LAGRING AV BRUKERKOMMUNIKASJON ELLER PERSONLIGE INNSTILLINGER.

13. DU SAMTYKKER I AT ALL BRUK AV TREX' NETTSTED OG MATERIALE, RESULTATER, INFORMASJON OG/ELLER DATA SOM LASTES NED ELLER PÅ ANNEN MÅTE BRUKES ELLER HENTES GJENNOM BRUK AV TREX' NETTSTED ELLER ANDRE LENKEDE NETTSTEDER SKJER PÅ EGEN RISIKO. DU SAMTYKKER VIDERE I AT DU HAR DET HELE OG FULLE ANSVARET FOR SKADER PÅ DITT DATASYSTEM ELLER TAP AV DATA SOM FØLGE AV NEDLASTING ELLER ANNEN BRUK AV SLIKT MATERIALE, RESULTATER OG/ELLER DATA.

14. DU FORSTÅR OG SAMTYKKER I AT TREX OG TILKNYTTEDE SELSKAPER ELLER ANDRE PARTNERE, AGENTER, ELLER LEVERANDØRER, IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ER ANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE, UTILSIKTEDE, SÆRSKILTE, DERAV FØLGENDE ELLER STRAFFBARE SKADER SOM FØLGE AV: (A) BRUK ELLER HINDRING AV BRUK AV TREX' NETTSTED; (B) FEIL, MANGLER, UTELATELSER, DRIFT- ELLER OVERFØRINGSFORSINKELSER ELLER ANDRE FUNKSJONELLE FEIL PÅ TREX' NETTSTED; ELLER (C) DIN TILLIT TIL ELLER BRUK AV DATA, INFORMASJON, MATERIALE ELLER PRODUKTER ANSKAFFET FRA ELLER GJENNOM TREX' NETTSTED ELLER ANDRE LENKEDE NETTSTEDER.

15. Vilkårene mellom deg og Trex reguleres av lovgivningen i Virginia (Commonwealth of Virginia), uten hensyn til bestemmelser om lovkonflikter. Du og Trex samtykker i den eksklusive personlige jurisdiksjonen til de føderale og statlige domstolene i Virginia (Commonwealth of Virginia) for behandling av eventuelle tvister som oppstår på grunn av eller i forbindelse med disse vilkårene. Manglende oppfyllelse eller håndhevelse av rettigheter eller bestemmelser i disse vilkårene fra Trex sin side utgjør ikke fraskrivelse av slike rettigheter eller bestemmelser.

16. Disse vilkårene utgjør hele avtalen som regulerer bruken av Trex' nettsted og erstatter alle tidligere versjoner av vilkårene. Hvis noen bestemmelser i disse vilkårene eller innlemmede dokumenter kjennes ugyldige av en domstol, samtykker du og Trex likevel i at domstolen skal bestrebe å iverksette Trex' intensjon slik den er reflektert i bestemmelsen, og at de andre bestemmelsene i vilkårene beholder full kraft og virkning.